Suspended

Service otofordhanoi.net is expired, and now is suspended.
For restoring this service, the owner has to contact with the current registrar to renew it.

Dịch vụ otofordhanoi.net đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng.
Để được sử dụng dịch vụ tiếp, chủ thể cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để nộp phí duy trì.